Kapasite
Açık Alan    : 14 000 m2

Kapalı Alan  : 5 000 m2

Kantar        : 60 Tonluk tır kantarı